1. Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacyverklaring Creditchecken Inleidende bepalingen Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Creditchecken (“Verantwoordelijke”) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de (Patrijsweg 38) te Rijswijk en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 66986540. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@creditchecken.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website en klanten van Verantwoordelijke. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5-10-2022.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens In de eerste plaats worden persoonsgegevens gebruikt om een account aan te maken op de site, en daarmee inzage te krijgen in opgevraagde bedrijfsinformatie. Verder worden de gegevens gebruikt om contact te houden met u, om u bijvoorbeeld op de hoogte stellen van de uitgevoerde incasso.

Leads en prospects Bij het invulformulier op de site wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden wanneer u Verantwoordelijke wilt laten bellen. Dit zijn naam, telefoonnummer en mailadres.

Klanten Naast naam, telefoonnummer en mailadres, worden ook uw betaalgegevens verwerkt wanneer een overeenkomst met Verantwoordelijke wordt gesloten, zodat vervolgens door u kan worden betaald.

Incasso Indien een incasso bij u wordt uitgevoerd door ons bedrijf wordt uw adres of het adres van uw bedrijf verwerkt wanneer een incasso wordt uitgevoerd. Er vindt in een dergelijk geval namelijk een huisbezoek plaats.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van 3 jaar opgeslagen na het laatste contact met u te hebben gehad. Factuurgegevens zullen 7 jaar worden bewaard om aan de verplichting van de Belastingdienst te kunnen voldoen.

De rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens is de noodzaak om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Verantwoordelijke te verstrekken, is Verantwoordelijke niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Verantwoordelijke niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Cookies Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Verantwoordelijke verkrijgt uw persoonsgegevens ook via derden, namelijk via de verwerkers, bedrijven die zorgen voor het leveren van bedrijfsinformatie of andere informatie om een incasso te kunnen uitvoeren.

Beveiliging Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Ook met betrekking tot derde partijen heeft Verantwoordelijke beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Verantwoordelijke met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw privacyrechten Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Verder kan wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens altijd op verzoek, een dergelijk verzoek kan via info@creditchecken.nl worden ingediend.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@creditchecken.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link.